Almanya Ulusal Vize

 1. İDATA
 2. /
 3. Almanya Ulusal Vize

Almanya Uzun Dönem Ulusal Vize

Ulusal vize Almanya´da kesintisiz 90 günden fazla kalmak isteyen kişiler için alınması gerekmektedir.Ulusal vize Aile birleşimi, erasmus öğrenci işlemleri veya çalışma amaçlı ikametler için kullanılan vizedir.Ulusal vize işlemlerinde kişi şahsen başvuru zamanında yetkili kurumda bulunmakta zorunda olup . Çocuklar yaş göz önünde bulundurulmaksızın (bebekler de) başvuru sırasında kurumda bulunmalıdır.Parmak izi 12 yaş sonrasında zorunludur.18 yaşını dolduran bireyler başvurularını bizzat kendileri yapmak zorundadır.Velayet olan kişi reşit olman kişilerin imzalanması gereken belgeleri imzalamalıdır.

Başvuru esnasında eksik evrak ,yanlış ve eksik form olduğu durumlarda başvurular kesinlikle kabul edilmemektedir.Bu durumlarda ulusal vize randevunuz iptal olur başvurunuzu gerçekleştiremez ve tekrar ileri bir tarihe randevu almak zorunda kalırsınız başvurular esnasında vesikalık resimler yanınızda bulunması oldukça önemli olup resimlerin biyometrik özelliklerde 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır.

Ulusal vize işlemlerinde bazı durumlarda başvurunun kabul edile bilmesi için seyahat sağlık sigortası istenmektedir.Başvuru Schengen ülkelerinde kalınacak toplam süre için geçerli olması gereken sigorta, olası bir hastalık veya ölüm durumunda kişinin memleketine naklini ve tıbbi öncesinde gerekli evrak listeleri istenir dosyanız incelenirken gerekli bilgi verilecektir.seyahat sağlık sigortası kapsamında acil müdahale veya hastane acil servis masrafları vardır. Sigorta poliçeniz 30.000,- Euro teminatlı olması gerekmektedir.Sağlık sigortaları saat belirtilmediği sürece gün baz alarak öğlen 12 de olarak işlemler yapılmaktadır.Bu durumlarda seyahatiniz esanssında gidiş ve dönüş günlerinde yarım gün sigortasız görülme sorun yaşata bilecektir ve seyahat süresinde esneklik olma ihtimali var ise sigortalarınızı bu duruma göre bir kaç gün uzatmak önemli olacaktır. Sigorta poliçenizin aslı ve fotokopisi başvuru evraklarının arasında olmalıdır.Gerekli incelemelerden sonra poliçe aslı geri iade edilecektir.Burada en önemli unsur sigorta firmasının anlık ödeme yapmasıdır geri döndükten sonra ödeme yapan firmalar kabul edilmemektedir . 65 yaş üstü sigorta teminatlarında değişiklik yapan firmalarda kabul edilmemektedir.

Sizlerle paylaşılan gerekli evrak listeleri her ne kadar eksiksiz hazırlansa da bazı durumlarda yetkili konsolosluk ekstra belge isteme hakkına sahip olup bu belgeleri temin etmek zorunludur aksi takdirde ulusal vize işlemleriniz sonuçlanamayabilir. Başvurular konsolosluk tarafından incelendikten sonra vize onay veya reddine karar vermektedir. Ayrıca: Ulusal vize alana kişiler 180 gün içersinde ile 90 günü geçmemek şartı ile tüm Schengen ülkelerine geçiş yapabilmektedir.

Aile Birleşimi Vizesi alarak Almanya’da yaşayan eşin yanına gitmek için başvuru esnasında bir takım belgeler istenmektedir. İstenen belgelerin ikişer adet fotokopileri de başvuru esnasında sunulmalıdır. Başvuru esnasında istenilebilecek belgeler:

 • Almanca olarak tam şekilde doldurulmuş 2 adet başvuru formu
 • İkamet Yasası’nın 54.maddesi gereğince doldurulan ek belge
 • İki adet biometrik vesikalık fotoğraf
 • Pasaport
 • Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği
 • Tam Tekmil Nüfus Kayıt Örneği
 • Nüfus kayıt örneğinde yer alan düşünceler bölümünün tam olarak doldurulmuş olması
 • Eşler daha önce velilik gerçekleştirdi ise gerekçeli boşanma ilamı ve bununla ilgili resmi belgeler
 • Almanya’da yaşayan eşin ikametgâh adresi
 • Almanya’da ikamet eden eş Alman vatandaşı ise pasaport yada kimlik belgesi, eğer doğuştan Alman vatandaşı ise doğum belgesi istenmektedir. Almanya’da yaşayan eş yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi, oturma izni, fotokopisi ve A1 dil belgesi başvurularda gereklidir.
 • Almanya asgari dil bilgisi seviyesi A1 olarak belirlenmiştir. Bu kursta dil yeterliliği anlama, okuma, konuşma ve yazmadan oluşmaktadır.
 • Dil sertifikasının yetkili bir kurumdan alınması gereklidir ve Türkiye’de Goethe Enstitüsü bu alanda yetkilidir. Başvuru esnasında dil sertifikasının aslı sunulmalıdır.
 • Eğer herhangi bir sağlık sorunu veya dil öğrenmeyi engelleyecek bir sağlık nedeni varsa bunun yakın tarihli bir doktor raporu ile belgelenmesi gerekmektedir.
 • Okuryazar olamamak veya çok ileri yaşta olma durumu dil öğrenme konusunda engel teşkil etmemektedir.
 • Bir yıl boyunca Almanca eğitimi alınıp dil öğrenilemediyse bunu belgelendiren kursa katılım belgeleri ve sınavlara giriş belgeleri başvuru esnasında sunulmalıdır.
 • Kişinin durumunu ortaya çıkaran hallerin tam ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olup bunun yazılı bir şekilde başvuru esnasında vize bölümüne sunulması yeterli olacaktır.
 • Vize başvurularında tüm bu belgelerin tam ve eksiksiz şekilde sunulması gerekmektedir. Bazı durumlarda vize bölümü tarafından ek bilgiler de istenilebilmektedir.
 • Vize başvuru sürecinde yetkililer tarafından başvuru süreci ile ilgili bilgi verilemeyeceği anlayışla karşılanmalıdır.

Alman vatandaşı olan çocuğun yanına gidebilmek için bir takım belgelerin ibraz edilmesi zorunluluğu vardır. Belgelerin eksiksiz ve tam bir şekilde ayrıca ikişer adet fotokopileri ile vize bölümlerine başvuru yapılmalıdır. Başvuru esnasında istenen belgeler:

 • 2 adet başvuru formu (Almanca doldurulmalıdır.)
 • Şahsen imzalanmış Oturum Kanunu 54.maddesine uygun pasaport
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Çocuğa ait olan uluslararası doğum kayıt örneği ve nüfus kayıt örneği
 • Önceden yapılan evlilikler boşanmalar ve bununla bağlantılı olaylar açıkça belirtilmelidir.
 • Çocuk Almanya’da doğduysa Alman doğum kayıt belgesi, Almanya’da doğmadıysa babanın kayıtlı olduğu ülkenden uluslararası nüfus kayıt örneği alınmalıdır.
 • Çocuğun Alman kimliği veya pasaportu
 • Çocuğun güncel adresi
 • Almanya’da yaşayan ebeveyne ait olan kimlik veya pasaport, bunun dışında oturum izni belgesi de kabul edilmektedir.
 • Ebeveynlere ait uluslararası evlenme belgesi
 • Evlilik dışı dünyaya gelen çocuklarda babalığı tanıma senedi – Velayet Beyanı
 • Boşanan çiftlerde ise boşanma belgesi ve velayet kararı

Bu belgeler tamamlandıktan sonra Almanya’da yaşayan çocuğun yanına göç etmek için vize başvurusunda bulunulabilir. Belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu inceleme süresi Alman kurumlarının da dahil olmasıyla iki veya üç ay sürebilmektedir. İlk 3 ay tamamlanmadan vize başvuru süreci ile ilgili bilgi verilmemektedir.

Almanya uzun senelerdir nitelikli iş gücünü kazanma çabasındadır. Yüksek öğrenim görmüş kişiler, AB Mavi Kart ile Almanya’da çalıştığı yönde uygun bir alanda çalışabilirler.

AB Mavi Kart vize başvurusu için aşağıdaki belgeler, aslı ve ikişer adet kopyalarıyla birlikte temin edilmelidir.

Gerekli Evraklar

 • 2 adet başvuru formu. Almanca olarak eksiksiz doldurulacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacak.
 • 20 no’lu bilgide bahsedilen geçerli pasaport.
 • 20 no’lu bilgide bahsedilen 2 adet vesikalık fotoğraf.
 • Hayatınızdaki gelişmeleri açıklayan belgeler.
 • Alman yüksek okul diploması veya bu denklikte başka bir ülkeye ait diploma
 • Size ait diplomanın tanınmış veya kıyaslanabilir olup olmadığını ANABIN veri tabanından öğrenebilirsiniz. http://anabin.kmk.org olarak bu siteden başvuru yapabilirsiniz. Çıktısını alıp başvuru evraklarının arasına koyabilirsiniz.
 • Doktorsanız doktorluğunuzun geçerli icrası için verilen izinle yabancı yüksek öğrenim diplomasının teyit edilmesi önemlidir.
 • Yıllık olarak alacağınız maaşı gösteren iş teklifi.
 • Çalışacağınız iş kendi mesleğiniz icra edebileceğiniz bir yer olmalıdır.
 • AB Mavi Kart sahibi olabilmeniz için yıllık kazancınızın belli bir miktarın üstünde olması gerekmektedir. Bu ücret güncel olarak 49.000 Euro’dur. Her yıl farklılık göstermektedir.
 • Mesleğiniz için zorunlu bir durum var ise bunu kanıtlayan bir belge olmalıdır.
 • Almanya’da işe gireceğiniz tarih itibariyle Almanya’ya giriş tarihinize kadar geçerli olacak Seyahat Sağlık Sigortası ( 20 no’lu bilgide mevcuttur.) Bu belge vize verilmeden önce temin edilmelidir.

NOT

Sahip olduğunuz AB Mavi Kart ile evliyseniz eşiniz Almanca bilmesi şartı olmadan herhangi bir işte çalışabilir. Bu kart ilk olarak 4 yıllığına oluşturulur. Ancak bazı şartları yerine getirerek oturma iznini süresiz alabilirsiniz.

AB Mavi Kart ile ilgili detaylı bilgilere internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

‘Au Pair’ kelimesi anlam olarak ‘Karışıklık’ kelimesine eş değerdir. Almanya hakkındaki bilgilerini ve Almanca dil bilgilerini daha da geliştirmek adına 27 yaşından büyük olmayan bireylerin Almanya’daki ailelerin yanında yaşaması ‘Au Pair’ şeklinde tanımlanmaktadır. Misafirlik süresi ise en az 6 en fazla 12 ay olmaktadır. Bu işlem karşılığında ailenin yanında kalan kişi ailenin işlerine yardımcı olur ve ailenin çocuklarına bakarlar. Bu programa başvuru yapan kişilerin başvuru yapabilmeleri için en az 18 yaşında en fazla ise 27 yaşında olmaları zorunlu kılınmıştır.

Au Pair programı kapsamında vize başvurusunda bulunacak olan kişilerin aşağıdaki belgeleri tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir.

 • İki adet tam ve eksiksiz bir şekilde doldurulan vize başvuru formu (Almanca olarak)
 • Oturum Kanununun 54.maddesinde belirtilen belgenin kişinin bizzat tarafından doldurularak imzalanması
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
 • Pasaport
 • Misafir olarak gideceğiniz ailenin ebeveynleri tarafından imzalanan sözleşme
 • Bu sözleşmeyi imzalayan kişilerin detaylı bilgileri
 • Sözleşme başlangıç ve bitiş süresi
 • Misafir edecek ailenin Au Pair kapsamında sorumlulukları
 • Aylık 260 Euro harçlık anlaşması
 • Misafir edecek ailenin Almanca kursuna ayda 50 Euro katkıda bulunacağına dair beyanat
 • Misafir edecek ailenin misafire ölüm, kaza ve doğum halinde sigorta yapma beyanatı
 • İş saatlerinin kararlaştırılması

Eğer Au Pair programınız RAL sertifikalı bir firma tarafından ayarlandıysa Au Pair sözleşmenizi fax yolu ile veya tarayıcı aracılığı ile ibraz etmeniz mümkündür. Ayrıca misafir edecek ailenin ikametgâh belgesi, A1 dil yeterlilik belgesi ve Türkiye’deki mesleki durum ve eğitiminizi niteleyen belgelerin vize başvurusu esnasında sunulması gerekmektedir. Au Pair sözleşmesine internet üzerinden ulaşarak bu formu Almanca olarak eksiksiz ve tam bir şekilde doldurduktan sonra vize başvurusunda bulunmanız mümkündür. Bu işlemin bir acente tarafından gerçekleştirilmesi hem misafir olacak kişi hem de misafir kabul edecek aile tarafından daha iyi olacaktır.

Au Pair programından memnun kalınması halinde bir yıl sonra anlaşma tekrar uzatılabilir ve kişi tekrar aynı ailenin yanına misafir olarak gidebilir.

Almanya, araştırma ve bilimin uluslararası boyutta etkin olmasını sağlamak, sürdürülebilir olan ve uzun vadeli iletişim ağlarının kurulması amacı ile nitelikli olan yabancı öğrencilerin Alman üniversitelerinde eğitim görmelerini hedefler.

Bu Bilgi Notu sadece ERASMUS kapsamında bir Alman kamu kuruluşu ya da bir Alman bilim kurumunun bursu ile eğitim görecek olan yabancı öğrenciler için geçerli sayılmaktadır. Bursiyer olanlar vize işlem ücretlerinden muaf tutulmaktadırlar. 

Bursiyer olanların vize başvurusu için gereken belgeler aşağıdaki şekildedir. Bu belgelerin iki adet fotokopileri ve asılları ibraz edilmelidir. Türkçe dilinde olan belgeler ise Almanca dilindeki çevirileri ile beraber ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 • Geçerli olan bir pasaport
 • Almanca dilinde eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olan ve başvuran kişi tarafından şahsen imzalanmış iki tane başvuru formu
 • İkamet Yasası’nın 54. Maddesine göre hazırlanıp kişi tarafından şahsen imzalanmış ek belge
 • İki adet vesikalık şeklinde fotoğraf
 • Almanya’da bulunan kurum tarafından kabul belgesi
 • Nüfus kayıt örneği (Düşünceler bölümünün eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması gereklidir)
 • SGK’dan olacak şekilde yurt dışı sağlık sigortası. (Bu belgenin ibrazının yapılamadığı durumlarda ise seyahat sağlık sigortasının yapıldığına dair belge gerekir. Seyahat sağlık sigortası Almanya’da öğrenci için sağlık sigortası yaptırılıncaya kadar geçerliliğini yitirmemelidir.)
 • Eğitim ve geçim giderlerinin ne şekilde karşılanacağına dair belge için:
  • Tam burs alan öğrenciler için burs miktarının ve burs süresinin yer aldığı bir burs onay belgesi gereklidir.
  • Kısmi burs alan öğrenciler için; öğrencinin Türkiye’de eğitim gördüğü kurumdan alınmış olan burs süresi ve miktarının yer aldığı belge gereklidir. Diğer yandan aylık burs miktarı ile Federal Eğitim Teşvik Yasası’na göre 720 euro olacak şekilde belirlenen aylık en az burs miktarı arasında eksik kalmış olan tutarın, öğrenci için nasıl finanse edileceğinin bilgisinin olduğu belge gereklidir.

Bunun için ise aşağıda yer alan uygulamalardan bir tanesi tercih edilebilmektedir.

 1. Öğrencinin ebeveyni tarafından verilecek noter onaylı taahhütname ve Almanca çevirisi gereklidir. Eksik kalmış olan tutarın eğitim süresi boyunca, her ay ebeveyni tarafından karşılanacağı taahhütnamede belirtiliyor olmalıdır. Diğer yandan ebeveynin geliri ve mal varlığına dair evraklar da ibraz edilmelidir.

Ya da

 1. İkamet Yasası’nın 66 ile 68. Maddelerine ilişkin olarak Almanya’da Yabancılar Dairesi’nde verilmiş olan ve taahhütte bulunan kişinin ödemeyi yapabilme gücünün kanıtlanmış olduğu bir taahhütname gereklidir. Eğitimler uzun vadeli ikametleri gerektirdiği için verilecek taahhütnameler de ödeme gücünün kanıtlandığına dair bir ifade taşımalıdır. Ödeme yapabilme gücünün inandırıcı olduğu ifadeleri bu açıdan yeterli gelmemektedir.

Ya da

 1. Almanya’da yer alan bloke hesap hizmeti verilmekte olan bir bankaya teminat ödenmesi gerekmektedir. Bu hesaba ise kısmi burs miktarı ile Federal Eğitim Teşvik Yasası kapsamında belirlenmekte olan burs tutarı arasında kalan eksik tutarın on iki katı tutarında bir miktar ödenmelidir. Ödenen bu miktarın aylık olarak on ikide biri çekilebilir durumda olmalıdır. Almanya’da işlem görecek bloke hesap yurt dışından da açılmaya imkan tanımaktadır.

Ya da

 1. Türk bilim kurumları bursiyeri olanların, burs onay belgelerini ise sunmaları gereklidir.

Eğitim süresi boyunca öğrenci olarak ek bir işte ya da sınırlı sürelerle tam zamanlı bir işte çalışılabilmektedir. Öğrencinin eğitimini başarı ile tamamlaması sonucunda bazı durumlarda Almanya’da eğitimde süresince edinilen kalifikasyonlara uygun bir işin bulunabilmesi amacıyla kişinin oturma izni on sekiz aylık bir süre zarfı için uzatılabilmektedir.

Almanya her dönem hem bilim anlamında hem de teknolojik gelişmeler bağlamında devamlı olarak yabancı ve nitelikler öğrencilerin Almanya’da eğitim görmelerine imkân tanımaktadır. Bu sebeplerden ötürü kolaylıkla alacağınız vizeler ile eğitiminiz Almanya’da sürdürmeniz mümkündür.

Vize işlemlerinin birkaç hafta süreceğini de göz önüne alacak olursak, başvurunuzu yükseköğrenimin başlamasına yetişecek şekilde yapmanız daha doğru bir hareket olacaktır.

Almanya’da burssuz üniversite eğitimi alacaksanız belirtilen belgelerin aslı ile birlikte ikişer adet fotokopilerinin ibraz edilmesi gerekecektir. Türkçe belgeler, Almanca tercümeleri ile sunulmalıdır.

Gerekli Evraklar:

 • Almanca olarak eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu,
 • 1 adet başvuru sahibinin el yazı ile imzalanmış İkamet Yasasının 54. Maddesine göre açıklama yazısı
 • Geçerli pasaport
 • Motivasyon yazısı
 • Ayrıntılı özgeçmişiniz, eksiksiz olacak
 • Üniversite eğitimine ilk kez başlayacaksanız;
 • Lise diploması
 • YGS ve LYS sonucunda 4 yıllık eğitim veren bir alana yerleştiğinizi gösteren LYS Sonuç Belgesi
 • Hâlihazırda Türkiye’de lisans eğitimine devam ediyorsanız;
 • Güncel öğrenci belgesi
 • Transkript
 • Varsa diploma ya da diplomalar
 • İhtiyaç duyulması halinde mezun olduktan sonra yaptığınız işler hakkındaki evraklar
 • Almanya’daki eğitim kurumuna başvuru yaptığınız gösteren belge:
 • Kabul belgesi (“Zulassungsbescheid”) ya da şartlı kabulü ispat eden belge (örnek: ön kayıt belgesi, başvuru teyidi)
 • Mutlak kabul belgesinin henüz var olmadığı durumlarda ise;
 • Öğrencinin öğreniminde gerekli olan dil bilgisinin, üniversite öncesi hazırlık programlarında edinebileceğini gösteren belge. Bu belgeler: Dil kursu kayıt belgesi/dil kursu ücretinin ödendiğine dair belge olabilir.
 • Gerekli olan eğitim diline sahip olduğunu gösteren belge, bu eğitim dilinin seviyesi Avrupa ortak dil kriterleri doğrultusunda B 1seviyesinde olmalıdır.

Eğitim dilinin Almanca olması halinde; “Zertifikat Deutsch”, “Zertifikat Deutsch für Jugendliche”, Hochschulzugangsprüfung “DSH” veya “TestDaF”, Alman lise diploması “Abitur”, “DSD II”, “ZOP”, “KDS” veya “GDS”.

Eğitim dilinin İngilizce olması halinde: ELTS, TOEFL vs. gibi kabul edilen sınavlarından birinden yeterli puan alındığına dair belge

 • Düşünceler bölümünün eksiksiz olarak doldurulmuş tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • SGK’dan yurt dışı sağlık sigortası (Formül A/T 11). Bu kapsamda sigortalı değilseniz; seyahat sağlık sigortanızı gösteren bir belge. Bu sigorta Almanya’da kayıt yaptırılırken ibraz edilecek ve öğrenci sağlık sigortası çıkarılana dek geçerli olacaktır.
 • Üniversite eğitiminizin öncesinde Almanya’da verilen yoğunlaştırılmış dil kurslarına gitmek istediğinizde, bu isteğinize dair belgeleri de Vize bölümüne ibraz etmeniz gerekir.
 • Almanya ‘da geçireceğiniz öğrenim sürecinde masraflarınızın nasıl karşılanacağına dair belge. Eğer Almanya’da 1 yıldan fazla bir öğrenim süreci geçirecekseniz, ilk yılda masraflarınızın nasıl finanse edileceğine dair belge yeterli olacaktır.

Bu belgeyi de aşağıdaki yöntemlerle elde etmeniz mümkündür.

 1. Almanya’da bloke hesap hizmeti veren herhangi bir bankaya teminat ödeyebilirsiniz. Bu hesabınıza Federal Öğrenimi Teşvik Yasası’nın (BaföG) tarafında belirlenmiş miktar ödenmelidir. Bu miktar şu an için 8.640 Euro’dur (Bu miktara işlem ücretleri dâhil değildir). Yatırdığınız 8.640 Euro’nun 1/12 sini aylık olarak çekebilir olmalısınız. Almanya’da bloke hesap açmak için Almanya’ya gitmenize gerek yoktur. Bu hesap yurtdışından da açılabilir. Ayrıca Almanya’da bloke hesap hizmeti veren herhangi bir banka ile görüşerek kendinize bloke hesabı açtırabilirsiniz. Açtırdığınız hesap ile ilgili bilgileri Vize başvurusunda Vize Bölümüne ibraz edebilirsiniz.
 2. Almanya’nın Yabancılar Dairesi tarafından verilen ve ikamet Yasası’nın 66-68. maddelerine uygun taahhütte bulunanın ödeme gücü olduğunu kanıtlayan taahhütname. Üniversite eğitimi için garantörün ödeme gücünün ispat edildiğini gösteren belge. Bu belgede Garantörün ödeme gücünün inandırıcı olduğu ifadesinin yer alması yeterlidir.
 3. Anne ve babanın varlık ve gelir durumlarını gösteren belge. Bu belge geçmiş 3 ayın maaş bordrosu ve banka hesap dekontları ile birlikte ibraz edilmelidir. Bu belgelerde n 8.640 Euro`ya tekabül Federal Eğitim Teşvik Yasası’nın (BAFöG) belirlemiş olduğu en yüksek yıllık öğrenim kredisi, öğrenciyi finanse edebilecek düzeyde olması gerekmektedir. Bu belgeler sonrasında da Almanya giriş yapıldığı zaman bir bloke hesabının açılması gerekir. Açılmaması halinde Alman Yabancılar Oturma Dairesi oturum sürenizin uzatılmasını red edebilir.
 • Vize başvurusunda bu finans beyanatını seçerseniz başvuru formuna, doldurulmuş olan IB 97 no`lu formun da eklenmesi gerekmektedir.
 1. Üçüncü bir şahsın( ebeveyn ve kendisi dışında, sponsorlar vs.) varlık beyanı. Finansal desteği güçlü bir şahıs veya kurum da olabilir.  İbraz edilmesi gereken beyanatlarda son 3 ayın maaş bordrosu ve banka hesap dekontları ile birlikte ibraz edilmelidir. Bu belgelerde n 8.640 Euro`ya tekabül Federal Eğitim Teşvik Yasası’nın (BAFöG) belirlemiş olduğu en yüksek yıllık öğrenim kredisi, öğrenciyi finanse edebilecek düzeyde olması gerekmektedir. Bu belgeler sonrasında da Almanya giriş yapıldığı zaman bir bloke hesabının açılması gerekir. Bloke hesabının açılmaması durumunda ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Bunlardan en önemlisi, Alman Yabancılar Oturma Dairesi oturum sürenizin uzatılmasını red edebilir.
 • Vize başvurusunda bu finans beyanatını seçerseniz başvuru formuna, doldurulmuş olan IB 98 no`lu formun da eklenmesi gerekmektedir.

Not:

Almanya’da üniversite eğitiminiz döneminde öğrenci statüsüyle bir ek işte veya kısa süreli bir tam zamanlı işte çalışabilirsiniz (İkamet Yasası § 16/3). Eğitiminizi başarılı ile tamamlamış olmanız, bu eğitiminizi olanak tanıdığı bir iş bulmanız amacıyla, yerleşim izniniz 18 aylık gibi bir süre için uzatılabilir (İkamet Yasası § 16/4).

Almanya’da yüksek öğretim olanakları hakkında detaylı bilgileri Ankara Almanya Büyükelçiliği Kültür Bölümü yetkililerinden almanız mümkündür.

Adres ve çalışma saatleri:

Tel: 0312-455 51 70/71 (Pazartesi-Cuma günleri, 9.00-17.00 saatleri arasında)

E-posta: ku-20@anka.diplo.de veya ku-101@anka.diplo.de.

Almanya’da Çalışmak

Almanya’ya seyahat eden yabancılar her alanda – sektörde çalışamamaktadır. Öncelikle AB Mavi Kart almaya uygunluk kontrol edilmelidir. Bunun dışında tanınmakta olan bir diploma sahibi olanlar, yurt dışında mesleki eğitim alanlar ve mesleki eğitimini Almanya’da alanlar bu ülkede çalışma hakkına sahiptirler.

AB Mavi Kart için belirlenmiş olan maaş sınırlarına ulaşamayan kişiler ve Almanya’daki bir kurum diploması ile kıyaslanabilecek yabancı bir yükseköğretim diplomasına sahip olan kişiler için:

 • ANABIN uygulamasından alınan diplomanın kıyaslanabilir veya denk olduğu veritabanından sorgulanabilmektedir.
 • Kişi çalışacağı işe yatkın ve bu iş ile ilgili belli bir bilgi birikimine sahip olmalıdır.

Mesleki eğitimini tamamlamış olan bireyler bu şartları yerine getirdikleri takdirde bir işte çalışabilirler:

 • Çalışılmak istenen iş Alman Çalışma Ajansının güncel listesinde olmalıdır.
 • Kişinin aldığı mesleki eğitim diplomasının Alman meslek yeterliliğine uygun olup olmadığının tespit edilmiş olması gerekmektedir. Bu tespit belgesi vize başvuru sürecinde de yetkili makamlara sunulmuş olmalıdır.

Eğer mesleki eğitiminizi Almanya’da bir kurumdan aldıysanız bu eğitim sonrasında Almanya’da bir işte çalışabilirsiniz. Çalışılacak işlerin alınan mesleki eğitimlere uygun olması gerekmektedir. Ayrıca mesleki eğitim süreci en az 2 yıldır.

90 günü aşmayacak şekilde Almanya’da çalışmak isteyen kişilerin Schengen Vizesi için başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuruda gerekli evrakların yanında ikişer adet fotokopisi de yer almalıdır. Eğer 90 günü aşan çalışma süresi için başvuru yapacaksanız Ulusal Vize için başvuru yapmanız gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

 • Çalışılacak olan süre 90 günü aşmayacak ise Schengen Vizesi için başvuru yapılması zorunludur. Vize başvuru formunu Almanca ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. 90 günü aşacak çalışma sürelerinde ise iki adet başvuru formu başvuruda doldurulmalı ve vize bölümüne sunulmalıdır.
 • Pasaport
 • Başvuru sahibi tarafından İkamet Yasasının 54.maddesi uyarınca doldurulacak ve imzalanacak olan açıklama yazısı
 • 2 vesikalık fotoğraf
 • Kişinin mesleki geçmişi ile ilgili resmi belgeler
 • Kişiye yapılan somut iş teklifi veya kişinin kabul edilen iş başvurusunun kabul edildiğine dair belge gereklidir. Ayrıca bu belgede yapılacak olan işin tanımı, Almanya’da işveren firmanın detaylı bilgileri, çalışma biçimi ve işle ilgili bilgiler, Euro türünde alınacak olan maaşın tutarı da belirtilmelidir.
 • Yabancı diploma ve yanında ANABIN çıktısı
 • Yurt dışından alınan mesleki eğitim belgesi ve bunun tanındığına dair resmi belge
 • Almanya’dan alınacak olan mesleki eğitim belgesi
 • Kişinin yapacağı iş ile ilgili izin verileceğine dair bir onay veya izin belgesi
 • Ticaret sicil kaydı veya kıyaslanabilir belgesi
 • Ayrıca Almanya’ya giriş yapılan tarihten işe başlanılacak tarihe kadar arada belli bir zaman boşluğu oluşacaktır. Bu zaman boşluğunda geçerli olan Seyahat Sağlık Sigortası belgesi de vize başvurusu yapılırken teslim edilmelidir.

Tüm bu belgeler tamamlanarak çalışma vizesi için başvuru gerçekleştirilebilmektedir.

Almanya’da Almanca Öğrenimi, Yoğunlaştırılmış Dil Kursu

Almanya, farklı insanların almanca öğrenmesine katkıda bulunan ülkelerden birisidir.

Bu yazımızda hedefi direkt üniversite hazırlık olmayan ve 90 gün süresini aşan yoğun dil kursları hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Bu dil kurslarının bitiminin sonunda ise Almanya’dan çıkış yapmak zorundasınız. Bu eğitim sonunda Almanya’da kalmak istiyorsanız öğrenci vizesi ya da öğrenci adayı vizesine başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu kurslarda genelde her gün olacak şekilde haftada 18 saat ders göreceksiniz. Bu dersler sadece bir kurs olarak değil Almanca dilbilgisini öğrenmeye odaklı olmalıdır.

Bu kurslara başvuru yapmak istiyorsanız aşağıdaki belgeleri tamamlamanız gerekmektedir. Bu belgeler aslı ve ikişer adet kopya halinde teslim edilecektir. Türkçe belgeler Almanca çevirisi halinde teslim edilmelidir.

Gerekli Evraklar:

 • Almanca olmak suretiyle eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış şekilde sunulmalıdır.
 • 1 adet başvuru sahibinin el yazısı ile imzalanmış ikamet yasasının 54. Maddesine göre açıklama yazısı
 • Pasaport
 • Detaylı bir şekilde Almanca veya İngilizce açıklanmış özgeçmiş
 • Çalışmış olduğunuz iş veya öğrenci iseniz öğrenci belgesi
 • Daha önce almanca kursuna katıldıysanız bunu kanıtlayan belge
 • Bu kurs eğer iş yerinde size katkı sağlayacaksa geçeceğiniz pozisyonu kanıtlayan bir belge ya da işverenin onay yazısı.
 • Bu kursa yapmış olduğunuz başvuruyu ispat eden onay yazısı.
 • Nüfus kayıt belgesi
 • Almanya’da durumunuzun finanse edildiği veya Türkiye’deki gelirinizi ispatlayan belgeler ( maaş bordrosu, mal varlığı vb.)
 • Almanya’da kaldığınız sürece harcamalarınızı nasıl temin edeceğinizi kanıtlayan belge.

Bu belge için aşağıdaki uygulamalardan birini tercih edebilirsiniz:

 1. Bloke hesap hizmeti veren herhangi bir Alman bankasına ücret ödeyebilirsiniz. Ücret miktarı Federal Öğrenimi Teşvik Yasası tarafından belirlenmiştir. Miktar şuan için 8.640 Euro’dur (Bu miktar işlem ücretine dahil değildir). Yatırdığınız bu ücretin 1/12sini aylık çekebilirsiniz. Bu hesabı açmak için Almanya’ya gitmenize gerek yoktur. Almanya’da bloke hesap hizmeti veren bankalarla anlaşmalı bankalara gidip bu hesabı açtırabilir ve vize işlemleri sırasında sunabilirsiniz.
 2. Kamet Yasasının 66-68 maddelerine uygun şekilde Yabancı Dairesi tarafından verilen taahhütname. Üniversite eğitimi için bu ücreti karşılayacak güvence veren kişinin ödeme gücünü ispatlayan belge. SGK’nın verdiği yurt dışı sağlık sigortası belgesi. Eğer bu sigortaya sahip değilseniz seyahat sağlık sigortasının var olduğunu kanıtlayan belge. Ayrıca bu katılmış olduğunuz kurs süresi boyunca herhangi bir yerde çalışmanız kesinlikle yasaktır.

Almanya’da ki stajınız doksan günü geçmeyecek ise, Almanya Schengen vizesi için başvurmanız yeterlidir. Vize başvurusu için talep edilen belgeler, asılları ve birer adet fotokopileriyle birlikte ibraz edilmelidir.

Almanya’da staj yapacağınız süre doksan günden fazla ise, ulusal vize başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Ulusal vize başvurusu için talep edilen belgeler, asılları ve ikişer adet fotokopileriyle birlikte ibraz edilmelidir.

 • Bir adet (90 günü aşmayacak seyahat sürelerinde Schengen Vizesi için) veya 2 adet (90 günü aşacak seyahat sürelerinde ulusal vize için) Almanca dilinde eksiksiz olarak dol-durulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış başvuru formları
 • Pasaport
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Seyahat sağlık sigortası 30.000 avro teminatlı Avrupa ülkelerinde geçerli.
 • 90 günü aşmayacak seyahat süresi için: Seyahat sağlık sigortası
 • 90 günü aşacak seyahat süresi için: SGK’nın yurt dışı sağlık sigortası belgesi (Formül A/T11). Bu tür sigortaya dahil olmadığınız takdirde, tüm ikamet süresini kapsayacak bir seyahat sağlık sigortası

Stajın hangi kurum aracılığıyla yapıldığına dair belge:

 • AB teşvik programlarıyla gerçekleştirilen stajlar için (örnek: AB Yerleştirme ve Eğitim Programı çerçevesindeERASMUS Stajyerleri/Bursiyerleri): Türkiye’de eğitim gördükleri üniversiteden staj göreceklerine dair belge
 • Türkiye’de yükseköğrenimine devam eden öğrencilere 2. sınıfın sonunda sunulan staj imkanı için: İş Bulma Birimi’nden (ZAV), aracı olduğunu gösterir belgenin aslı. Not: Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, eğitim gördükleri bilim dalı ile yakından ilgili olan bir alanda Almanya’da 12 aylık bir süreye kadar staj yapabilirler
 • Uluslararası bir değişim programı çerçevesinde yapılan stajlar için, aracı olan kurumun stajı belgeleyen yazısı (örnek AIESEC, BVMD, Cultural Vistas gGmbH, DAAD-IAESTE, DAAD-RISE, KOBy/Hochschule Coburg, KOOR FH BaWü, Schorlemer Stiftung des Deutschen Bauernverbands, Steuben-SchurzGesellschaft)

Staj sözleşmesi (ERASMUS stajyerleri için: “Learning Agreement for Traineeships”, tüm sayfaların imzalanmış olması gerekmektedir). Staj sözleşmesinin henüz ibraz edilemediği durumlarda, Almanya’daki işveren tarafından hazırlanan staj teyit yazısı. Bu belge staj ücretinin yanı sıra vize başvurusu esnasında staj sözleşmesinin neden ibraz edilmediğine dair bilgi içermelidir.

Başvuru sahibinin güncel olarak Türkiye’de hangi işle meşgul olduğuna dair belgeler (öğrenci belgesi, iş sözleşmesi vs.) Bu belgeler Almanca tercümeleriyle birlikte ibraz edilmelidir.

Almanya’da kalacağı süre boyunca geçimini ne şekilde sağlayacağına dair belgeler (örnek: Stajyerin burs aldığını, burs miktarını ve burs alacağı dönemi gösterir belge)

Genç Yabancı ve Emekli Olan Kişiler İçin Ülkeye Dönüş

Belli şartlar içinde Almanya’ya dönme imkânı bulunan iki adet grup vardır. Bunlar 15-21 yaş aralığında olanlar ve Almanya’da emekli olanlardır.

 1. 15-21 yaş aralığında olan insanlar, Almanya’dan çıktığı tarih içerisinde 5 sene geçmediyse şayet hiçbir sıkıntı çekmeden Almanya’ya dönüş ve oturma iznine sahiptirler. Almanya’da oturan bir yakınının olması mecburi değildir bunun için gerekli şartları yerine getirmesi yeterlidir.
 2. Ülkeden çıkış yapılan tarihin öncesinden itibaren sekiz sene boyunca Almanya’da bulunmak ve orada altı sene boyunca bir okulda okumak yada diploma sahibi olmak.
 3. Kişinin gelirini sağlamış olması veya bu kişinin masraflarının beş sene boyunca karşılanacağını garantisinin belirtilmesi.

Bu aşamada 20 no’lu bilgi formu okunmalıdır. Aşağıda yer alan tüm belgelerin asılları ve 2 tane fotokopilerin ibrazı gereklidir.

 • Geçerli olan pasaport
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Oturum kanununun 54. Maddesi, 2. Paragrafı ve 8 no’suna kişinin şahsen imzalamış olduğu bildirim.
 • Almanca olmak şartıyla eksiksiz bir şekilde doldurulmuş başvuru kâğıdı
 • Alman oturumunu göstermekte olan pasaport fotokopisi
 • Kişi gelirini çalışarak sağlıyorsa net iş teklifi yada sözleşmesi.
 • Garanti bildiriminin olması durumunda oturum kanununun 66 ile 68. Maddelerine göre hazırlanmış ve en az beş seneyi kapsayacak şekilde olmak şartıyla, yabancılar dairesinden alınmış garanti beyanı. Uzun süreçli garanti bildirgesinde ‘’Kredibiliteye inandırılmış.’’ İfadesi yeterli olmadığından ‘’Kredibiliteye teyit edilmiştir.’’ Yazısı mecburidir.
 • Yaşı reşit olmayan vatandaşların ailesi yada bir vasi yardımıyla hazırlanmış olan muvafakatnamesi gerekirse de velayetini gösteren belge.
 1. 2. Almanya’da emekli maaşı alan kişiler için ise çıkış tarihinden itibaren sekiz sene Almanya’da yasal olarak bulundular gerekli belgeler şu şekildedir.
 • Almanya oturum izninin yer aldığı pasaportun fotokopisi.
 • Almanca olmak şartıyla eksiksiz doldurulmuş başvuru formu.
 • Oturum kanununun 55. Maddesi, 2. Paragrafı ve 1 no’suna göre kişinin şahsen imzalanmış olduğu bildirge
 • Geçerli sayılan pasaport.
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Emekli maaşını aldığına dair bir belge
 • En az sekiz senelik ikameti gösteren ikametgâh belgesi

Böyle bir durumda emekli olan kişiler çalışma hakkına sahip değildirler. Onun için de ekstradan çalışma izni başvuruda bulunmalıdırlar.

Nitelikli iş gücüne oldukça önem veren Almanya, iş konusunda oldukça titiz davranmakta ve kalifiye elemanların bilgisi düzeyinde bir işte çalışmalarına olanak tanımaktadır. Yükseköğrenim diplomasına sahip olan yabancı uyruklu bireyler en fazla 6 ay olan eğitimlerine uygun olan işlerde çalışabilme imkânına sahiptirler.

Almanya’da iş aramak isteyen kişilerin aşağıdaki belgeleri tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlamaları ve ikişer adet fotokopileri ile sunmaları gerekmektedir:

 • Başvuru sahibinin kendisi tarafından hazırlanan ıslak imzalı bir vize başvurusu açıklama yazısı
 • Almanca olarak tam ve eksiksiz bir şekilde doldurulan iki adet başvuru formu
 • Pasaport
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Kişinin diploma veya özgeçmişinde yer alan eğitim belgeleri
 • Mesleki gelişim ile ilgili alınan belgeler
 • İş arama için başvuruda bulunacak olan kişinin Aman eğitim kurumlarınca denk sayıla bir yükseköğrenim diplomasına sahip olması ve bu diplomanın kıyaslanması amacıyla ANABIN veritabanında sorgulanması
 • Doktorlar için yükseköğrenim diplomasının kıyaslanabilir olup olmadığı, Federal Tıp Doktorları Yönetmeliğine göre verilen izin ile meslek icra edilebilmektedir.
 • Kişinin kendisine ait olan iş arama planlarını ve düşüncelerini anlatan bir yazı
 • Kişinin geçimini sağlayabildiğine dair sunulacak hesap ekstreleri
 • Taahhütnamede iş arama ve ödeme gücü kanıtlanmıştır ibaresi yer almalıdır. Aksi takdirde iş arama için yapacağınız vize başvurusu olumsuz sonuçlanabilir.
 • Vize verilmeden önce Seyahat Sağlık Sigortası belgesi teslim edilmelidir.

İş arama amacıyla Almanya’ya gidecek olan bireyler bu süre zarfında çalışamazlar ancak dil kurslarına katılabilirler. Eğer tanınan süre zarfında kişinin mesleki yeterliliğine uygun bir iş bulunabilirse işe başlanabilmektedir ve süre sonuna kadar Almanya’da kalabilirsiniz. Gerekli olan AB Mavi Kart ve oturma izni için Almanya’da başvuru işlemi gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

İkamet İzin Süresinin Dolması veya Belgenin Kaybedilmesi Halinde Tekrar Ülkeye Giriş

Karşılaşılabilen sorunlar arasında yer alan ikamet süresinin dolması ya da ikamet belgesinin kaybedilmesi halinde yeniden belge çıkartılması gerekmektedir. Oturma izninin beraberinde olan pasaportun da kaybolması halinde ilk öncelikle yeni pasaport çıkarılması gerekmektedir. Plastik bir kart olarak kullanılan elektronik oturum kartı kaybolduğunda veya çalındığında yeniden çıkarılması önemlidir. Ayrıca süre dolduğunda da aynı işlemin tekrarlanması bir zorunluluktur.

alman oturum kartı

Eğer sadece pasaportunuzun süresi dolar veya çalınırsa ancak oturum izni kartı sizdeyse herhangi bir vizeye ihtiyaç bulunmamaktadır. Yabancılar dairesi ile görüşülerek oturum izni kartı ile de Almanya’ya giriş yapılabilir.

almanya ulusal

Vize başvurusu yapılması gereken durumlarda ise sizden istenilen belgelerle beraber vize başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

 • Almanca olarak doldurulan iki adet vize başvuru formu
 • Oturum Kanunu 54.maddesine uygun şekilde hazırlanmış ve imzalanmış olan güncel pasaport
 • 2adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 • Pasaportun çalınması veya kaybolması durumunda kayıp tutanağı verilmektedir. Bu tutanağın Almanca tercümesi ve son 3 yıla ait giriş çıkış belgeleri de istenilen belgeler arasındadır.
 • Reşit olmayan kişilerin başvuruları ebeveynleri tarafından gerçekleştirilir.

Yabancılar dairesi vize kabulüne dair onay vereceğinden dolayı işlem süresine ilişkin bilgi verilememektedir. Süreci hızlandırmak için ön onay ricasında bulunarak yabancılar dairesine bunu iletebilirsiniz. Ön onay yazısı yancı dairesi tarafından vize bölümüne fakslanması gereken bir belgedir. Ön onay gerçekleşirse 3 gün sonra vize verilebilmektedir.

İstisna Akdi Sözleşmeli İşçi

Almanya’da sözleşmeli işçi olarak çalışmak isteyen bireyler en fazla 90 gün kalacaklar ise Schengen Vizesi için başvuruda bulunabilirler. Vize başvurusu esnasında sizden bir takım belgeler istenmektedir. Vize başvuru bölümüne teslim edeceğiniz bu evrakların en az ikişer adet fotokopisini de yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sözleşmeli işçi vizesine 90 günden daha fazla süre için başvuruda bulunacak ve Almanya’da 90 günden daha fazla kalacaksanız Ulusal Vize başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Sözleşmeli işçi olarak çalışmak isteyen bireyler vize başvurularını bizzat gerçekleştirmelidirler. Aşağıda yer alan belgeler vize başvurusunda gerekli olan evraklardır:

 • İkamet Yasasına göre gerekli olan belgeler kişinin ıslak imzası ile teslim edilmelidir
 • Almanca olarak tam ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuş en az iki adet başvuru formu
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Pasaport
 • İstisna akdi bünyesinde işçi kartı
 • Yeşil İşçi Kartı Almanya’daki Çalışma Ajansı tarafından tanzim edilmektedir ve bu kart tanzim edilmediğinde vize başvuruları geçersiz sayılmaktadır.
 • İşçinin bireysel mesleki eğitimini gösteren belge veya belgeler
 • SGK hizmet belgesi ve hizmet dökümü
 • Nüfus kayıt belgesi
 • Sağlık Sigortası Belgesi

Şirkete ait olan Ticaret Sicil Kaydı belgesi, şirketle ilgili bilgiler de istisnai sözleşmeli işçi başvurusunda yer alması gereken belgeler arasında yer almaktadır. Bu belgeler güncel ve 6 aydan daha eski olmamalıdır.

Staj demek, meslek hayatına olumlu katkı sağlayacak bilgileri yerinde öğrenmek ve meslek tecrübesi kazanmak demektir.

Bu staj yeriniz Almanya olacaksa;

 • 90 günü aşmayan seyahatlerinizde, Schengen vizesine sahip olmanız gerekmektedir ( Schengen vizesi ile ilgili 3 No’lu bilgi notunu inceleyiniz). Schengen vizesi başvuruları için istenilen belgeler, asılları ve bir adet fotokopileri ile birlikte ibraz edilecektir.
 • 90 günü aşan seyahatlerinizde ise, Ulusal vizeye sahip olmanız gereklidir ( ulusal vize ile ilgili 20 no.2lu bilgi notunu inceleyiniz).

Ulusal vize başvurusu için istenilen belgeler, asılları ve 2 adet fotokopileri ile birlikte ibraz edilecektir.

Bu bilgi notunu kontrol listesi olarak kullanabilirsiniz.

Gerekli evraklar:

 • 90 günü aşmayacak seyahatlerinizde 1 adet, 90 günü aşacak seyahatlerinizde ise 2 adet Almanca eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış başvuru formu,
 • Yine aynı şekilde başvuru sahibi tarafından imzalanmış İkamet Yasası’nın 54. maddesine göre gerekli ek belge
 • Geçerli pasaport,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Sağlık Sigortası:
 • 90 günü aşmayan seyahatlerde geçerli olacak Seyahat sağlık sigortası ( bkz: 3 no’lu bilgi notu)
 • 90 günü aşacak seyahatlerde geçerli SGK yurt dışı sağlık belgesi (Formül A/T11). Eğer böyle bir sigortaya dahil değilseniz, 20 no’lu bilgi notunda bahsedilen seyahat sağlık sigortası
 • Stajı hangi kurum aracılığıyla yapacağına dair belge:
 • AB teşvik programları kapsamında yapılan stajlar (AB Yerleştirme ve

Eğitim Programı çerçevesinde ERASMUS Stajyerleri/Bursiyerleri): Türkiye’de eğitim aldıkları kurumda staj yapacaklarına dair belge

 • Türkiye eğitim kurumlarında yükseköğrenim gören 2 sınıf öğrencilerine dönem sonu sunulan staj imkânı: İş Bulma Birimi’nden (ZAV), aracılığını gösteren belgenin aslı ibraz edilecektir. Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, hangi bilim dalı ile ilgileniyorsa o bilim dalına yakın bir alanda 12 ay boyunca Almanya’da staj yapma imkânlarına sahiptirler. Detaylı bilgilere http://www.zav.de/arbeitsmarktzulassung üzerinden ulaşabilirsiniz.
 • Eğer uluslar arası değişim programı kapsamında bir staj yapacaksanız, bu satj için aracı olan kurumun stajı kanıtlayan yazısı (AIESEC, BVMD, Cultural Vistas gGmbH, DAAD-IAESTE, DAAD-RISE, KOBy/Hochschule Coburg, KOOR FH BaWü, Schorlemer Stiftung des Deutschen Bauernverbands, Steuben-SchurzGesellschaft)
 • Staj sözleşmesi ((ERASMUS stajyerleri için: “Learning Agreement for Traineeships”, buradaki tüm sayfaların imzalanması gerekir.) eğer staj sözleşmesi henüz ibra edilmemişse, Almanya’daki işveren tarafında staj yapacağınızı teyit edecek yazı. Bu yazı içerisinde staj ücretinin ne kadar olduğu ve staj sözleşmesinin hangi nedenlerle ibraz edilmediğini içermelidir.
 • Başvuru sahibinin, güncel durumda Türkiye’de ne iş yaptığını gösteren belgeler ( okuyorsa öğrenci belgesi; çalışıyorsa iş sözleşmesi). Bu belgeler hem Türkçe hem de Almanca tercüme edilmiş şekilde ibraz edilmelidir.
 • Almanya’da bulunacağı süre zarfı içinde masraflarını ne şekilde karşılayacağını gösteren belge. Stajyerin aldığı burs, bursun miktarı ve bursu alacağı zaman çizelgesini gösteren belge

Almanya, araştırma ve bilimin uluslararası boyutta etkin olmasını sağlamak, sürdürülebilir ve uzun vadeli iletişim ağlarının kurulması amacı ile nitelikli olan yabancı öğrencilerin Alman üniversitelerinde öğrenim görmeleri için hedefler oluşturmaktadır.

Eğer kişi, Almanya’da üniversite öğrenimi görmekle ilgileniyorsa, bu öğrenimler hakkında yerinde bilgi sahibi olmak ve gereken şartları tamamlamak adına üniversite kabul belgesi olmadan da en fazla dokuz aylık bir süre zarfı için Almanya’da ikamet edebilir.

Bu durumda kişiler üniversite öğrenimi kabul belgesi ya da şartlı kabul yazısı ibraz edemeyeceğinden ötürü, Vize Bölümü kişilerin üniversite öncesindeki eğitimini belgeleyecek dokümanlara sahip olup olunmadığını ve Almanya’da okumak istenilen branşın, kişinin almış olduğu eğitime uygun olup olmadığını denetlemek ile sorumludur.

Üniversite eğitimi adayı olan kişilerin vize başvuruları için gerekli olan belgeler aşağıda yer almakta ve bu belgelerin asılları ile iki adet fotokopileri ibraz edilmelidir. Türkçe dilinde olan evraklar ise Almanca dilindeki çevirileri ile beraber ibraz edilmelidir. 

 • İkamet Yasası’nın 54. Maddesine ilişkin başvuru sahibi tarafından şahsen imzalanmış gerekli ek belge
 • Almanca dilinde eksiksiz bir şekilde doldurulmuş ve başvuru sahibi kişi tarafından şahsen imzalanmış iki tane başvuru formu
 • Geçerli olan bir pasaport
 • İki adet vesikalık şeklinde fotoğraf
 • Ayrıntılı bir şekilde kaleme alınmış motivasyon yazısı
 • Eksiksiz ve detaylı olarak hazırlanmış liste biçiminde bir özgeçmiş
 • Eğer mevcut ise, Almanya’daki üniversiteler ile bağlantılar
 • Kişi ilk defa üniversite eğitimine başlayacak ise; lise diploması ve üniversite sınavında dört senelik eğitim veren bir dala yerleştiğini gösteren sonuç belgesi
 • Kişi Türkiye’de eğitimine devam ediyor ise; güncel olan bir öğrenci belgesi, transkript ve varsa diploması ya da diplomaları
 • Gerek görülüyor ise okuldan ya da üniversiteden mezun olduktan sonra yapılmış olan işlere dair belgeler
 • Dil bilgisinin yeterli olmasına dair belge; gerekli dil bilgisinin üniversiteye hazırlık programlarında öğrenileceğine dair dil kursu kayıt belgesi ya da dil kursunun ücretinin ödendiğine dair belge gibi belgeler. Ya da eğitim görülecek dilin yeterli derecede bilgisine sahip olunduğuna dair belgeler. (B1 seviyesinde)
 • Nüfus kayıt örneği. Nüfus kayıt örneğinde yer alan “Düşünceler” bölümünün eksiksiz bir şekilde doldurulması gereklidir.
 • SGK tarafından yapılan yurt dışı sağlık sigortası. Bu belgenin teslim edilemediği hallerde Almanya’da planlanmış ikamet etme süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası yapılmış olduğuna dair belge.
 • Almanya’da ikamet etmek için planlanmış olan süre boyunca (en fazla 9 ay) geçim giderlerinin ne şekilde karşılanacağına ilişkin belge.

Bu durumda aşağıdaki uygulamalardan bir tanesi seçilebilmektedir.

 1. Almanya’da yer alan bloke hesap hizmeti verilmekte olan bir bankaya teminat ödenmesi gerekmektedir. Bu hesaba ise kısmi burs miktarı ile Federal Eğitim Teşvik Yasası kapsamında belirlenmekte olan burs tutarı arasında kalan eksik tutarın on iki katı tutarında bir miktar ödenmelidir. Ödenen bu miktarın aylık olarak on ikide biri çekilebilir durumda olmalıdır. Almanya’da işlem görecek bloke hesap yurt dışından da açılmaya imkan tanımaktadır.

Ya da

 1. İkamet Yasası’nın 66 ile 68. Maddelerine ilişkin olarak Almanya’da Yabancılar Dairesi’nde verilmiş olan ve taahhütte bulunan kişinin ödemeyi yapabilme gücünün kanıtlanmış olduğu bir taahhütname gereklidir. Eğitimler uzun vadeli ikametleri gerektirdiği için verilecek taahhütnameler de ödeme gücünün kanıtlandığına dair bir ifade taşımalıdır. Ödeme yapabilme gücünün inandırıcı olduğu ifadeleri bu açıdan yeterli gelmemektedir.

Ya da

 1. Öğrencinin ebeveynlerinin varlık ve gelir durumlarının son üç ayın maaş bordroları ve banka hesap dekontları ile beyan edilmesi gerekmektedir. Teslim edilen belgelerden 8.640 euroya denk gelen Federal Eğitim Teşvik Yasası’nın öğrenim kredisinin yıllık azami oranı, eğitim gören öğrencinin finanse edilebileceği anlaşılması gerekmektedir. Almanya’ya girişin yapılmasının hemen ardından bir bloke hesabının açılması gerekir. Açılmadığı takdirde Alman Yabancılar Dairesi ikamet etme süresinin uzatılmasını ret edebilir.

Ya da

 1. Öğrencinin kendisi ya da ebeveyni olmayan bir üçüncü şahsın gelir ve varlık beyanı gereklidir. Bu durumda güvenilir ve maddi gücü yüksek olan bir şahıs ya da kurum söz konusu olabilmektedir. Bu kişinin son üç ayın maaş bordroları ve banka hesap dekontları da istenmektedir. Teslim edilen belgelerden 8.640 euroya denk gelen Federal Eğitim Teşvik Yasası’nın öğrenim kredisinin yıllık azami oranı, eğitim gören öğrencinin finanse edilebileceği anlaşılması gerekmektedir. Almanya’ya girişin yapılmasının hemen ardından bir bloke hesabının açılması gerekir. Açılmadığı takdirde Alman Yabancılar Dairesi ikamet etme süresinin uzatılmasını ret edebilir.

Üniversite eğitim görecek olan adayların çalışma izinleri bulunmamaktadır.

Randevu ve Bilgi Hattı